Administrare asociatii proprietari/condominii

Administrare financiară: contabilitate, casierie

Activitatea noastră este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate. Credem că sunt suficiente motive pentru a consulta următoarele servicii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiei şi/sau proprietarilor din cadrul imobilului.

Contabilitate

 • Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condiţiile legii;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
 • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Plata impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Depunerea online, cu semnătură electronică, a declaraţiilor fiscale pentru angajaţii asociaţiei de proprietari;
 • Plata tuturor facturilor emise de furnizori;
 • Prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
 • Întocmirea şi prezentarea anuală, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Casierie

Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile specificate în contract, a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite asociaţiei de proprietari.

Administrare tehnică

 • Intervenții cu echipele noastre profesioniste privind remedierea in cel mai scurt timp a oricaror defectiuni;
 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari (avarii la instalaţia de apă etc);
 • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale proprietarilor (scurgeri de apă, etc.);
 • Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari;
 • Procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente proprietăţii comune a asociaţiei de proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de bunuri şi servicii şi supravegherea lucrărilor de reparaţii şi participarea la recepţia acestora;
 • Verificarea anuala a indexului contoarelor de apartament, calculul consumurilor şi a costurilor aferente;
 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
 • Controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ale personalului angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie, încărcarea şi evacuarea gunoiului menajer şi alte activităţi. Sesizarea comitetului executiv în cazul încălcării acestora;
 • Efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune (înlocuire becuri, întrerupătoare, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc). Pentru acestea, asociaţia de proprietari va suporta doar costul materialelor folosite;
 • De asemenea, vă putem pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror Asociaţii de Proprietari sau locuinţe individuale.

Servicii curatenie

 • Program 3 zile pe săptămână cu program 4 ore/zi;
 • Maturat si spălat scări  de 3 ori pe săptămâna.
 • Maturat si spalat intrarea in imobil,ascensor,aleea de acces in imobil-3 zile pe saptamana
 • Curatenie in gradina(hartii,sticle,resturi…etc)-ori de cate ori este nevoie;
 • Maturat aleea din fata imobilului-1 data pe saptamana;
 • Sters balustrade-2 ori pe luna;
 • Spalat geamuri intrare in imobil-2 ori pe luna;
 • Spalat europubele- 4 ori pe luna;
 • Pregatire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deseurilor;
 • Selectarea desurilor conform graficului stabilit;
 • Desfundat tubulatura gunoi- ori de cate ori este nevoie.
 • Curățirea spațiului aferent fiecărei ghene de pe etaj 3 ori pe săptămâna;
 • Sters praful si indepartat panzele de paianjen din interiorul imobilului-ori de cate ori este nevoie;
 • Deszapezirea aleei de acces in imobil;
 • Curatenie generala-de 2 ori pe an,de Paste si Craciun.
 • În cazul in care din diferite motive personalul prestatorului nu se mai prezintă la lucru, prestatorul, respectiv SC Admob Expert SRL va asigura continuitatea serviciului de curatenie, fara costuri suplimentare, prin înlocuirea personalului lipsă, cu un alt personal, în timpul cel mai scurt.